TREAMER FINLAND OY:N HENKILÖSTÖHALLINTOREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Yleistä

Treamer Finland Oy (”me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme henkilöstöhallintorekisteriimme (”Rekisteri”). Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietojasi ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Matias Mäkitalo, matias@treamer.com.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 19.1.2021.

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Treamer Finland Oy (Y-tunnus: 2824489-1)
Osoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki
Puhelinnumero: +358 44 9813494

Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä sellaisten henkilöiden henkilötietoja, joilla on meihin asiallinen yhteys nykyisenä tai entisenä työntekijänä (”sinä”).

 

Minkä tyyppisiä henkilötietojasi käsittelemme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia yksilöinti- ja yhteystietojasi sekä työsuhteeseesi liittyviä henkilötietojasi:

 • [nimesi ja henkilötunnuksesi];
 • [yhteystietosi: puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite];
 • [kuvasi];
 • [tilinumerosi]; ja
 • [sairauspoissaolotietosi (lääkärintodistukset)].

 

Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Voimme myös kerätä työsuhteesi aikana tietojasi henkilöstö- ja palkkahallinnoltamme.

Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittely perustuu lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseen työnantajana sekä sinun ja meidän välisen työsopimuksen täytäntöönpanoon.

Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on henkilö- ja muiden työsuhdetietojesi ajantasainen hallinta oikeuksiemme ja velvoitteidemme hoitamiseksi työnantajana. Henkilötietojesi käsittelyn seurauksena voimme ylläpitää työsuhdettasi.

Henkilötunnuksen käsittely perustuu työsuhteeseen liittyvien velvollisuuksien ja etuuksien hoitamiseen.

 

Siirretäänkö ja luovutetaanko henkilötietojasi kolmannelle?

Luovutamme henkilötietojasi vain Suomen tilastokeskukselle, toimivaltaisille veroviranomaisille, eläkevakuutusyhtiöille sekä terveyshuoltopalveluita meille kulloinkin tarjoavalle taholle lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa.

Toimitamme pyynnöstä tiedot nykyisistä yhteistyökumppaneistamme.

 

Siirretäänkö henkilötietojasi Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti;
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle; tai
 • henkilötietojen siirtämiselle EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Toimitamme pyynnöstä tiedot nykyisistä palveluntarjoajistamme EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä työsuhteesi voimassaolon ajan ja sen jälkeen tarvittavilta osin lain edellyttämän ajan.

Työtodistuksen antamista varten tarvittavat tiedot säilytetään kymmenen (10) vuotta työsuhteen päättymisestä. Tietoja, joita tarvitaan työntekijöidemme työtaitoja ja käytöstä koskevan työtodistuksen antamista varten, säilytetään viisi (5) vuotta.

Poistamme muut kuin lainsäädännön perusteella säilytettävät tiedot työsuhteesi päätyttyä.

 

Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat, käsittelemämme henkilötietosi;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötietosi oikaisua sekä tietojesi täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötietosi meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietojasi sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.


Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeutesi toteuttamista koskeva pyyntösi meille alla olevan ”Miten voit olla meihin yhteydessä?” -kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Miten henkilötietojasi suojataan?

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötietosi on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietojasi työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Salaamme ulkopuolelle lähetettävät henkilötietosi.

 

Miten voit olla meihin yhteydessä?

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyyntösi, kysymyksesi tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenottosi tulee tehdä sähköpostitse Matias Mäkitalolle osoitteeseen matias@treamer.com. Voit myös ottaa yhteyttä verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen kautta, tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Treamer Finland Oy
Matias Mäkitalo
Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki