Mitä tapahtuu työmarkkinoilla juuri nyt ja miten Treamer vastaa haasteeseen?

Treamer parantaa perinteisen henkilöstövuokrauksen mallia tuoden sitä helppoudessa lähemmäksi keikkatyötä samalla ratkoen keikkatyön epäkohtia säilyttämällä osia perinteisestä henkilöstöpalvelusta.

 

Sanoisin, että mikään markkina ei ole niin rikki kuin työmarkkina. Elämme tällä hetkellä COVID-19 jälkeistä aikaa ja maailman laajuisen tutkimuksen tulosten mukaan työntekijät eivät ole palanneet samoihin pandemiaa edeltäviin töihin ja tapoihin osallistua työmarkkinoille. 

Sen sijaan toimialat muotoutuivat uudelleen, työntekijät muuttivat, hankkivat uusia taitoja ja ottivat erilaisia töitä vastaan. McKinseyn raportin mukaan avoimen työpaikan täyttämiseen kului 40 % enemmän aikaa vuonna 2022 kuin vuonna 2019. Sopivien ihmisten löytäminen vain muuttuu monimutkaisemmaksi, kun sukupolvien ja kulttuurien väliset kuilut tulevat selvemmiksi. Tämä näkyy jo kohonneina rekrytointikustannuksina yrityksille, kun investoinnit rekrytointiin eivät tuota enää samaa tulosta - tekijät eivät sitoudu samalla tavalla kuin ennen.

Työelämään tullessaan Z-sukupolvi on jo tuonut esille uusia ilmiöitä, kuten “hiljaisen lopettamisen”, mikä jättää suurimman osan yrityksistä hämmentyneeksi. The New Yorkerissa olevan artikkelin mukaan hiljainen lopettaminen ei ole poliittinen ase, elämänfilosofia ja poliittinen ehdotus. Se on heijastus navigoinnista rikkinäisillä työmarkkinoilla.

McKinseyn raportissa kuitenkin korostetaan, että osallistumisen muutos ei yksinään selitä työvoimapulaa. Se johtuu osin myös väestön ikääntymisestä, työpaikkojen ja taitojen epäsuhtaisuudesta ja siitä, että työntekijät arvioivat uudelleen, mitä he haluavat työltä ja elämältä.

Tutkimuksen mukaan tämä on suuri ongelma yrityksille, jotka haluavat palata pandemiaa edeltävälle kasvupolulle. Pandemiasta selviytymisen jälkeen ei riitä, että menestyt aiemmin hallituilla markkinoilla. Sen sijaan yritysten kaikkialla maailmassa on uudistettava omia prosesseja käyttääkseen käytettävissä olevia resursseja, koska ihmiset osallistuvat eri tavalla. Samojen tulosten odottaminen vanhoista prosesseista johtaa väistämättä liiketoiminnan epäonnistumiseen. 

Tuotetiimimme vuoden 2023 alussa tekemässä tutkimuksessa 62 % kyselyyn vastanneista alustatyöntekijöistä eivät edes halua kokoaikatyötä keikka- ja osa-aikaisten töiden sijaan. Suurimmalle osalle (43 %) tästä ryhmästä joustavuus oli tärkein motivaatio. Niille, jotka etsivät kokoaikatyötä keikkatyötä tehdessään, yleisin motivaatio oli helppo ylimääräinen raha (47 %) ja seuraavaksi opiskelumahdollisuudet (26 %).

Ihmisten voimaannuttaminen uusilla tavoilla johtaa yhteiskuntaa muuttaviin radikaaleihin innovaatioihin. Kuluttajien ostotottumusten muutosten lisäksi erilaiset kyyti- ja toimituspalvelut ovat tuoneet markkinoille konsepteja - kuvittele, mitä nyt tapetilla oleva ChatGPT ja tekoälyn tuomat ratkaisut vielä kehittyessään tuovat tullessaan.

Me Treamerillä uskomme, että muutos työmarkkinoilla on pikemminkin vallankumous kuin evoluutio. Ihmiset ja organisaatiot ympäri maailmaa eivät voi jatkuvasti kompastella eri aikoihin suunniteltuihin rakenteisiin. Tarve palveluille, jotka auttavat ihmisiä navigoimaan uusilla työmarkkinoilla nopeammin ja kitkattomasti, kasvaa perinteisistä työllistymismalleista. Uudet työmarkkinat ovat syntymässä ja rakennamme sinne siltaa.

Jo nyt yli 100.000 työntekijää (7/2023) on rekisteröitynyt Treamerin käyttäjäksi mikä kertoo että työmarkkinoilla on kyllä halukkuutta osallistua. Ratkaistavaksii jää miten ja ketkä yritykset pystyvät vastaamaan tähän muutokseen. Treamer haluaa olla mukana muutoksessa ja investoi jatkuvasti nimenomaan tuotekehitykseen, jotta nyt ja tulevaisuudessa osapuolilla on oikeat työkalut menestyä.

 

Eveliina Miettinen, Treamerin maajohtaja

Meistä

Me Treamerilla olemme mullistamassa keikkatyötä maailman nopeimman työnvälityssovelluksen avulla. Sovelluksemme on käytössä jo sadoilla yrityksillä sekä tuhansilla tekijöillä - jotta työ saadaan tehdyksi. Olemme Helsingistä lähtöisin oleva startup. Tällä hetkellä toimimme niin Suomessa kuin Virossa.

Lue lisää: www.treamer.com

 
Treamer 20.7.2023 17:16:07
Treamer