Fiberdom: "Startupeille kustannusten hallinta on tärkeää, Treamerin palvelu on tuonut meille merkittäviä kustannussäästöjä ja joustavuutta tuotantoon"

 

Kertakäyttöaterimien markkinat ovat murrosvaiheessa muovisten kertakäyttöaterimien kiellon jälkeen. Fiberdom on kehittänyt täysin muovittomat aterimet, jotka asettavat uuden standardin tuoteryhmässään.

"Kertakäyttöaterimien markkina on merkittävässä murroskohdassa, ja olemme ylpeitä voidessamme tarjota vastuullisen vaihtoehdon, joka täyttää tiukat ympäristövaatimukset," toteaa tuotantopäällikkö Jukka Kaven.

Jukka Kaven, tuotantopäällikkö, on vastannut tuotantokapasiteetin nostamisesta pilotista tuotantovaiheeseen.

Hänen monipuolinen taustansa kappaletavara-automaatiosta, raskaitten pinnoitusliiketoiminnasta, kirjastoautomaatiosta ja metalliteollisuudesta on ollut avainasemassa tuotannon tehokkuuden parantamisessa.

Ongelma

"Jos myynti ei nouse kuten ennustettu. Siihen pitää pystyä reagoidamaan, ettei kulut nouse. Nyt kun myynti vetää, ilman toimivaa poolia joutuisimme ajamaan tuotannossa pienempää kapasiteettia."

"Startup-yrityksessä mikään ei ole itsestäänselvää. Olemme kolmen kuukauden ajan keskittyneet nostamaan tuotantokapasiteettia pilotista täyteen tuotantoon," Kaven kertoo

Fiberdom lupaa asiakkailleen täysin muovittomia kertakäyttöaterimia, jotka toimitetaan tukkuasiakkaille kahden viikon kuluessa tilauksesta.

"Tavoitteenamme on toimittaa tuotteemme asiakkaille kahden viikon sisällä tilauksesta. Tämä vaatii meiltä riittävän suuria varastoarvoja ja joustavaa tuotantokapasiteettia," Kaven selittää. 

Treamerin avulla Fiberdom on ratkaissut henkilöstön tarpeet tehokkaasti.

"Treamerin joustava vuokratyövoimaratkaisu on mahdollistanut nopean reagoinnin tuotannon tarpeisiin ilman jatkuvaa perehdytystä. Tämä on ollut meille erittäin tärkeää, koska pystymme käyttämään aiemmin perehdytettyjä työntekijöitä," Kaven kiittelee.

Ilman Treamerin ratkaisua tuotantokapasiteetti voisi kärsiä ja aiheuttaa pullonkauloja, mikä hidastaisi prosesseja.


Vaihtoehtoiset ratkaisut

Perinteiset vuokratyövoimaratkaisut eivät ole kyenneet vastaamaan Fiberdomin tarpeisiin yhtä joustavasti kuin Treamer.

"Treamerin kyky tarjota vuorokohtaisesti halukkaita työntekijöitä on tuonut meille merkittäviä kustannussäästöjä ja joustavuutta tuotantoon. Tämä on ollut meille suuri etu," Kaven toteaa.

Treamerin joustavuus on mahdollistanut myös odottamattomien tilanteiden, kuten konerikkojen, tehokkaan hallinnan.

"Startupille kustannusten hallinta on tärkeää. Tämä mahdollistaa sen, että resurssit kohdentuu sinne, missä niitä kulloinkin tarvitaan."

 

Ratkaisun toimivuus

"Oikeanlaisia ihmisiä tarvittiin. Saatiin sitä mitä tilattiin. Treamer on hallinnut tarvetta hyvin meille koulutetun poolin avulla.

Treamerin tarjoama joustavuus ja tehokas esikarsinta ovat olleet avainasemassa tuotannon ylösajossa.

"Asiakkuusvastaavn esitys Treamerista oli spot on. Hänen kanssaan on ollut erittäin helppo työskennellä, ja Treamerin avulla olemme saaneet tuotannon käyntiin tehokkaasti," Kaven kehuu.

Treamerin avulla työvuorot voidaan varata joustavasti ja nopeasti, mikä on ollut kriittistä tuotannon sujuvuuden kannalta.

Tulokset

Fiberdomin ja Treamerin yhteistyö on ollut erittäin onnistunutta.

"Treamerin tarjoama esikarsinta ja joustavuus ovat helpottaneet perehdytystä ja vähentäneet tuotannon pullonkauloja. Yhteistyön ansiosta olemme kyenneet pitämään tuotannon tehokkaana ja kustannukset hallinnassa," Kaven kertoo tyytyväisenä.

Fiberdom on saanut motivoituneita ja kokeneita työntekijöitä, jotka ovat olleet avainasemassa yrityksen menestyksessä.


Tulevaisuuden näkymät

Fiberdomin ja Treamerin yhteistyö on hyvällä mallilla ja suunta on oikea.

"Olemme tällä hetkellä hyvillä raiteilla ja jatkamme samaan suuntaan. Jos yhteistyömme jatkuu näin hyvin, tulevaisuus näyttää erittäin lupaavalta. Työntekijät ovat olleet päteviä ja olemme saavuttaneet hyviä tuloksia," Kaven summaa.

Fiberdom jatkaa kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisten tuotteiden edistämistä, varmistaen samalla tuotannon tehokkuuden ja joustavuuden.

Treamer 28.6.2024 19:09:47
Treamer