Niemi: "Treamerin avulla voimme itse valita sopivimmat tekijät ja seurata reaaliajassa töihin saapumista"

Niemi on Suomen johtava muutto- ja logistiikka-alan palveluyritys. Kotimuuttojen, yritysmuuttojen ja ulkomaanmuuttojen lisäksi olemme erikoistuneet tapahtuma- ja logistiikkapalveluihin. Huolehdimme vuosittain kymmeniä tuhansia palveluprojekteja.

Niemen henkilöstöön kuuluu on noin 1000 palvelutehtävien erikoisosaajaa. Kaikki työntekijät ovat saaneet tehtävään vaadittavan pätevyyskoulutuksen ja perehdytyksen. 

Sami West toimii henkilöstösuunnittelijana tuotannon suunnittelun tiimissä. Hänen vastuullaan on varmistaa, että asiakastarpeet täytetään sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. 

Hänen tehtäviinsä kuuluu työsuunnittelu, töiden tarjoaminen työntekijöille, keikkatyöntekijöiden esihenkilötyö, alihankinnan koordinointi sekä vakituisten poolien kasvattaminen. 

Sami kuvaa onnistumisensa mittareitaan: "Asiakkaat saavat sen, mitä on luvattu. Meidän tulee varmistaa, että meillä on tarpeeksi henkilöstöä tuottamaan palvelua laadukkaasti ja luotettavasti. Tavoitteena on, että kaikki työt saadaan tehtyä ajallaan, vaikka kausivaihtelut voivat olla rajujakin."

Asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja ammattitaitoisuus ovat Niemelle keskeisiä arvoja. 

“Lupaamme olla paras muutosten toteuttaja ja hoitaa palvelut ammattitaitoisesti ja vastuullisesti.” 


Ongelma

"Henkilöstön kapasiteetin joustavuus on ratkaisevaa. Meidän täytyy ylläpitää ammattitaitoa ja joustavuutta, mikä ei ole aina helppoa. On tärkeää löytää keskitie näiden välillä," Sami selittää.

"Jos emme pysty pitämään asiakaslupaustamme, menetämme rahaa ja asiakastyytyväisyys kärsii. Lisäksi oma henkilöstömme joutuisi venymään, mikä vaikuttaisi heidän jaksamiseensa."

“En usko, että tulee sellaista päivää, että haluaisimme alkaa kieltäytymään äkilisistä tilauksista.”


Ratkaisu

Treamer on auttanut Samin tiimiä ratkaisemaan henkilöstön joustavuuden tarpeita erityisesti ylöspäin. 

"Treamer auttaa meitä ratkaisemaan henkilöstön joustavuuden tarpeita erityisesti ylöspäin. Ennakoimattomia tilanteita tulee usein, ja Treamer on toiminut erinomaisesti lyhyellä varoitusajalla. Muut palveluntarjoajat eivät ole kyenneet tarjoamaan samanlaista joustavuutta."

Vaihtoehdot ja erottautumistekijät

Niemi on käyttänyt vuosien saatossa lukuisia vaihtoehtoisia ratkaisuja, mutta mikään niistä ei ole osoittautunut yhtä yksinkertaiseksi kuin Treamer. 

Sami toteaa: "Olemme aiemmin historiassa käyttäneet vain omaa henkilöstöpooliamme, mutta vaihtuvuus on ollut hurjaa. Muutkin yritykset tarjoavat meille apua alihankintana, mutta ne eivät ole pystyneet täyttämään tarpeitamme yhtä joustavasti ja läpinäkyvästi kuin Treamer." 

Treamerin suurimpana etuna on sen teknologia ja helpon käyttöliittymän mahdollistama parempi kontrolli laadun hallintaan ja läpinäkyvämpään palvelukokemukseen.

"Sen avulla voimme itse valita tekijät akuuttiin tarpeeseen ja seurata reaaliajassa, kuka on tulossa töihin. Muilla palveluntarjoajilla tämä on usein vähän hidasta ja epäselvää, sähköpostin ja Excel-taulukoiden vaihtoa."

Tulokset

"Parasta on ollut nopeus ja se, että poolissa on ammattitaitoisia tekijöitä, joiden avulla saamme isonkin joukon ihmisiä töihin lyhyellä varoitusajalla."

Treamer on auttanut Sami Westiä ja hänen tiimiään ratkaisemaan henkilöstövajeet tehokkaasti. 

"Treamer on auttanut meitä ratkaisemaan henkilöstövajeet tehokkaasti, erityisesti muuttajaroolissa. Työtaakkamme on keventynyt, kun voimme itse hallita, ketkä tulevat töihin. Olemme pystyneet reagoimaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja saamaan tekijät paikalle lyhyellä varoitusajalla."

Samin mukaan Treamer on toiminut niin hyvin, että asiakkuustiimin henkilökohtaista tukea ei ole juurikaan edes tarvittu vaikka sitä on ollut  saatavilla. 

"Sehän tässä on, kun en ole juurikaan edes tarvinnut apuja. Silloin harvoin kun olemme tarvinneet asiakaspalvelun apua, sitä on saatu nopeasti." 

"Mittaamme Treamerin onnistumista sillä, kuinka nopeasti saamme tekijät paikalle ja millaista palautetta heistä saadaan. Nopeus ja laatu ovat keskeisiä mittareita." 

West nostaa esimerkkinä yhden erityisen onnistumisen: "Syksystä jouluun käytimme Treameria paljon. Tammikuun ensimmäinen viikko näytti hiljaiselta, mutta tilanne räjähti käsiin lyhyellä varoitusajalla. Saimme koko viikoksi monta kymmentä tekijää, ja vuorot täyttyivät alle puolessa tunnissa."

 

Tulevaisuus

Sami West näkee Treamerin käytön jatkuvan ja kehittyvän tulevaisuudessa.

"Toivomme, että yhteistyö jatkuu yhtä hyvin jatkossakin ja pooli kasvaa. Haluamme käyttää Treameria enemmänkin. On tärkeää varmistaa, että voimme luottaa tekijöiden ammattitaitoon." 

Treamer on osoittautunut luotettavaksi ja joustavaksi kumppaniksi henkilöstönhallinnan haasteissa, ja sen käyttöä aiotaan jatkaa ja laajentaa tulevaisuudessa.

Treamer 28.6.2024 19:11:52
Treamer